Events


Date What is happening Place
13th March 2004 Assembly  8th General Assembly of Egbe Omo Yoruba Germany Munich, Germany
20th March 2004 Meeting General Meeting - Egbé Ìsèdálè àti Ìlosíwájú Omo Yorùbá Germany Hamburg, Germany
24th April 2004 Film Day Yoruba Film Day - Egbé Ìsèdálè àti Ìlosíwájú Omo Yorùbá Germany Hamburg, Germany
29th May 2004 Meeting General Meeting - Egbé Ìsèdálè àti Ìlosíwájú Omo Yorùbá Germany Hamburg, Germany
June/July 2004 Assembly General Assembly of Egbe Omo Yoruba Germany ?? Germany
27th June 2004 Symposium Symposium - Egbé Ìsèdálè àti Ìlosíwájú Omo Yorùbá Germany Hamburg, Germany
25th Sept. 2004 Meeting General Meeting - Egbé Ìsèdálè àti Ìlosíwájú Omo Yorùbá Germany Hamburg, Germany
27th Nov. 2004 Meeting General Meeting - Egbé Ìsèdálè àti Ìlosíwájú Omo Yorùbá Germany Hamburg, Germany
26th Dec. 2004 Xtmas Xtmas Gettogether - Egbé Ìsèdálè àti Ìlosíwájú Omo Yorùbá Germany Hamburg, Germany

©Copyright 2004   Egbé Ìsèdálè àti Ìlosíwájú Omo Yorùbá Germany.         ® All Rights Reserved.      
webmaster: rufus.osuntuyi@odatas.com